Adatvédelmi Nyilatkozat

Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a lehető legérthetőbb formában közölje az érintettekkel, hogy ki, mire, mikor, hogyan és milyen célból használhatja fel az általuk szolgáltatott adatokat, valamint felvilágosítást nyújtson a jogaikról és – bizonyos esetekben – a jogorvoslati lehetőségekről. Jelen tájékoztató tartalmát elsősorban jogszabály határozza meg, ahogy azt is, hogy milyen tevékenységeket (pl. hírlevél küldés, direkt marketing célú levelezés, nyereményjáték szervezése) kell a tevékenység megkezdése előtt bejelenteni a hatóság adatvédelmi nyilvántartásába. Az adatkezelési tájékoztatóban tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk és webáruházunk látogatóját, valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét vállalkozásunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

Alapelveink

Vállalkozásunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 • az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 • vállalkozásunk minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
 • a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 • megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Vállalkozásunk az Ön személyes adatait:

 • az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
 • egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
 • illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez vállalkozásunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk, webáruházunk és mobil alkalmazásunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

 

A vállalkozás adatai (adatkezelő)

A vállalkozás tulajdonosa

Nagy Bianka, kisadózó (AAM)

Székhely és postacím

7633. Pécs, Páfrány utca 5/a, TT.14.

Adószám

52982503-1-22

Statisztikai számjel

52982503-4791-231-02

Nyilvántartási szám

8516604

Vállalkozói ig. kib. okmányiroda

PMJV Polgármesteri Hivatal

Bankszámlaszám

11991119-80509693 (Erste Bank)

E-mail cím (információ)

info@ecofriends.hu

E-mail cím (ügyfélszolgálat)

info@ecofriends.hu

Honlap

ecofriends.hu

Szerződés nyelve

magyar

Kamarai tagság

Baranya Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

 

A tárhely-szolgáltató adatai (adatkezelő)

Tárhely-szolgáltató neve

Sybell Informatika Kft.

Tárhely-szolgáltató székhelye

1158 Budapest, Késmárk u. 7./b. II. em. 206.

Tárhely-szolgáltató címe

1158 Budapest, Késmárk utca 7/B 2. em. 206.

Tárhely-szolgáltató telefonszáma:

+36 1 707 67 26

Tárhely-szolgáltató E-mail címe

hello@sybell.hu

Tárhely-szolgáltató weboldala

sybell.hu

Bankszámlaszám

10918001-00000060-82200000 (UniCredit Bank)

 

A Ecofriends.hu székhelye szerint illetékes békéltető testület (jogszabály szerint igénybe vehető peren kívüli vitarendezési mód):

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

 

Adatfeldolgozók (a személyes adatok címzettjei):

Tárhely és domain szolgáltatás

Az adatfeldolgozó a tevékenységét a vállalkozással kötött szerződés alapján végzi, a személyes adatok megismerésére nem jogosult.

Könyvviteli, adóügyi  szolgáltatás

 • Név: Metrétész Bt.
 • Cím: 7632 Pécs, Nagy Ferenc tér 9-10
 • Elérhetőség: info@metretesz

Az adatfeldolgozó a tevékenységét a vállalkozással kötött szerződés alapján végzi. A tevékenysége során az érintett nevét, Email címét és címét, a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

Számlázási  szolgáltatás (online számlázás)

 • Név: Billingo Technologies Zrt..
 • Cím: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. III. emelet
 • Elérhetőség: +36-1/500-9491, hu, hello@billingo.hu

Az adatfeldolgozó a tevékenységét a vállalkozással kötött szerződés alapján végzi. A tevékenysége során az érintett nevét, Email címét és címét, a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

Csomagszállítási szolgáltatás

 • Név: FOXPOST Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • Cím: 3200 Gyöngyös, Batsányi J. utca 9.
 • Elérhetőség: 06-1-999-0-369, hu, info@foxpost.hu

Az adatfeldolgozó a tevékenységét a vállalkozással kötött szerződés alapján végzi. A tevékenysége során az érintett nevét, Email címét és címét kezeli. A futárszolgálat a megkapott személyes adatokat a weboldalán elérhető adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

Online Bankkártyás fizetési szolgáltatás

 • Név: Barion Payment Zrt
 • Cím: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.
 • Elérhetőség: com, barion@barion.com

Az adatfeldolgozó a tevékenységét a vállalkozással kötött szerződés alapján végzi. A tevékenysége során az érintett nevét, Email címét és rendelési adatait kezeli. A kártya adatok megismerésére nem jogosult.

Direkt marketing (hírlevél) szolgáltatás)

 • Név: Mailchimp
 • Cím: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA
 • Elérhetőség: com

Az adatfeldolgozó a tevékenységét a vállalkozással kötött szerződés alapján végzi. A tevékenysége során az érintett nevét és Email címét kezeli az általa, a vállalkozás számára biztosított szoftver segítségével.

A kezelt adatok

Tevékenység megnevezése: Regisztráció

 • Adatkezelés célja: Vásárlói fiók létrehozása a gyorsabb vásárlás érdekében, valamint a hűségprogram keretein belül történő pontgyűjtés és beváltás lehetősége.
 • Jogalap: hozzájárulás, szerződés, jogszabályi rendelkezés.
 • Kezelt adatok: teljes név, E-mail cím, felhasználónév, jelszó online azonosító szám, az Ön vásárlásainak adatai (termék, mennyiség, ár, időpont), fizetéssel kapcsolatos adatok (fizetési határidő, e-pénztárca, utánvétel stb.), egyszeri vagy tartós kedvezmények, akciókban részvétel, kiszállítással kapcsolatos adatok: kiszállítási határidő és kiszállítási cím (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó) vagy az átvételi pont adatai, számlázási név, természetes személy esetén teljes név, az Ön adószáma vagy adóazonosító jele (amennyiben ezek az adatok a számlázáshoz szükségesek), számlázási cím, (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó), hűségpontok.
 • Időtartam: A webáruház működésének időtartama alatt határozatlan ideig, de legkésőbb az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig / a regisztráció törléséig.

Tevékenység megnevezése: Ügyintézés, panasz

 • Adatkezelés célja: Észrevételre, panaszra válaszadás. Beérkező kérdések megválaszolása, ügyfélszolgálat.
 • Jogalap: jogszabályi kötelezettség.
 • Kezelt adatok: teljes név, E-mail cím, telefonszám, levelezési cím, egyéb személyes üzenet.
 • Időtartam: 5 évig.

Tevékenység megnevezése: Szolgáltatások igénybevétele

 • Adatkezelés célja: Cél a megrendelések kezelése és teljesítése, a vásárlások, a számlázás és a kézbesítés kezelése, panaszok kezelése, visszahívások ügyintézése, vásárlóink szokásainak elemzése, vásárlói kapcsolattartás, véleménykérő E-mail küldése, kosárelhagyásra emlékeztető E-mail küldése.
 • Jogalap: hozzájárulás, szerződés, jogszabályi rendelkezés
 • Kezelt adatok: teljes név, E-mail cím, online azonosító szám, az Ön vásárlásainak adatai (termék, mennyiség, ár, időpont), fizetéssel kapcsolatos adatok (fizetési határidő, bankszámlaszám, bank- vagy hitelkártya szám, e-pénztárca, utánvétel stb.), egyszeri vagy tartós kedvezmények, akciókban részvétel, kiszállítással kapcsolatos adatok: kiszállítási határidő és kiszállítási cím (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó) vagy az átvételi pont adatai, számlázási név, természetes személy esetén teljes név, az Ön adószáma vagy adóazonosító jele (amennyiben ezek az adatok a számlázáshoz szükségesek), számlázási cím, (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó)
 • Időtartam: A webáruház működésének időtartama alatt határozatlan ideig, de legkésőbb az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig. A szerződések teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje 5 év. A kiállított számláknak és azon iratoknak, amelyek alapján a számlák kiállítása megtörtént, a megőrzési ideje 8 év.

Tevékenység megnevezése: Honlap látogatása

 • Adatkezelés célja: Cél a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók azonosítása, a látogatottság mérésére, statisztikai célok.
 • Jogalap: vállalkozásunk jogos érdeke
 • Kezelt adatok: IP cím, a látogatás időpontja, a meglátogatott aloldalak adatai, az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa.
 • Időtartam: 6 hónap.

Tevékenység megnevezése: Hírlevél / direkt marketing szolgáltatás

 • Adatkezelés célja: Az Ön vásárlói szokásainak elemzése alapján személyre szabott ajánlatokat készítünk és küldünk, üzletszerzési célból Önt megkeressük, az általunk forgalmazott termékekről és szolgáltatásokról tájékoztatókat küldünk. Kapcsolattartás. Értesítjük Önt az új akciókról, termékeinkről.
 • Jogalap: hozzájárulás.
 • Kezelt adatok: teljes név, születési időpont (16 vagy 18 életév betöltésének igazolásához), E-mail cím, telefonszám (nem kötelező), online azonosító szám (nem kötelező), az Ön vásárlásainak adatai (nem kötelező)
 • Időtartam: Hírlevélről / direkt marketing szolgáltatásról való leiratkozásig.

Tevékenység megnevezése: Közösségi profilok használata

 • Adatkezelés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása” kedvelése), népszerűsítése. Hozzászólás, illetve vélemény írása a termékoldalakon, valamint a blogbejegyzések oldalán. Regisztráció és bejelentkezés közösségi profillal.
 • Jogalap: hozzájárulás.
 • Kezelt adatok: Facebook/Instagram/YouTube/Twitter/Google+/Pinterest/LinkedIn közösségi platformokon regisztrált személy neve, valamint az adott profilhoz tartozó nyilvános profilképe.
 • Időtartam: Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Tevékenység megnevezése: Chat felület használata

 • Adatkezelés célja: Élő kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása a felhasználók részére
 • Jogalap: hozzájárulás, vállalkozásunk jogos érdeke
 • Kezelt adatok: Név, E-mail cím (Az érintett által megadott, offline üzenetküldés módban). Online live chat módban használt szolgáltatás esetén az adatkezelő a szolgáltatás igénybevételéhez nem kér személyes adatot.
 • Időtartam: Az adatkezelő és a Smartsupp szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a Smartsupp szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés

A weboldalunk látogatóitól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha a webáruházunkban vásárolni szeretnének. A webáruház szolgáltatásainak igénybevétele kapcsán megadott személyes adatokat nem kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön a „info@ecofriends.hu” E-mail, illetve (7633 Pécs, Páfrány utca 5/a TT. 14.) postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, 30 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük Önnek, az Ön által megadott elérhetőségre.

 

Cookie-k, sütik

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők Súgó menü pontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testre szabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik. A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a vállalkozásunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.  Vállalkozásunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek. A sütik elfogadása nem kötelező, a vállalkozásunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

Kosárelhagyás értesítő:

Amennyiben a vásárló terméket helyez a kosarába, majd a „Pénztár” oldalra lép, ahol megadja a rendelés elküldéséhez szükséges adatait, – beleértve az E-mail címet – de a vásárlást nem fejezi be, a rendszer automatikus értesítést küld a be nem fejezett vásárlás tényéről, emlékezteti a vásárlót arra, hogy a virtuális kosarában terméket / termékeket hagyott. Az elhagyott kosárra, azaz a be nem fejezett vásárlásra emlékeztető üzenet két alkalommal – attól függően, hogy a vásárló befejezi-e és mikor fejezi be a vásárlást – kerül kiküldésre, kettő különböző időpontban, de 72 órán belül. Ha a vásárló a 72 óra leteltéig bármikor a vásárlás mellett dönt, a rendszer nem küld több értesítést a részére. 

A vásárló visszatérhet a webáruházba és befejezheti a vásárlást (opcionális). Amennyiben a vásárló nem kíván kosár elhagyásra figyelmeztető / emlékeztető üzenetet kapni, már az első kosár elhagyásra figyelmeztető üzenetben található „Unsubscribe” (leiratkozás) linkre kattintva nyilatkozhat szándékáról. A leiratkozás lehetősége később is adott, ugyanis a már említett leiratkozás link mindkét üzenetben megtalálható azok láblécében. A vásárló által létrehozott vásárlói kosarat 5 napig őrzi a ecofriends.hu. A funkciót cookie-k biztosítják. Ha a vásárló törli a cookie-kat, a kosara a már megadott rendelési adatokkal együtt elvész, automatikusan és visszafordíthatatlanul törlésre kerül az adatbázisból. A kosár tartalmának és a rendelés teljesítéséhez szükséges személyes adatok törlése abban az esetben is megtörténik 5 nap múlva, ha a vásárló nem tér vissza az áruházba és nem fejezi be a vásárlást.

Munkamenet sütik

A “munkamenet sütik” a honlap böngészéséhez, az weboldal alapvető funkcióinak használatához szükségesek, lehetővé teszik például a látogató által, az adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. A “munkamenet sütik” alkalmazása nélkül a honlap problémamentes használata nem garantálható. Érvényességi idejük leginkább az adott látogatás időtartamára terjed ki, a “sütik” többnyire a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlésre kerülnek. A honlap megfelelő munkamenetének biztosítása a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően történik.

Süti

Cél

Időtartam

PHPSESSID
(bizbazar.hu)

E süti egy véletlenszerűen generált egyedi karakterlánc, amely a felhasználó azonosítására és honlapon történő követésére szolgál.

a munkamenet végéig

ba_vid
(barion.com)

A bankkártyás csalók felismeréséhez szükséges.

1,5 év

ba_vid.xxx
(barion.com)

A bankkártyás csalók felismeréséhez szükséges.

1,5 év

ba_sid
(barion.com)

A bankkártyás csalók felismeréséhez szükséges.

30 perc

__cfduid
(barion.com)

A megbízható

webes forgalom azonosítása.

1 év

wc_cart_hash_#
(bizbazar.hu)

A bankkártyás csalók felismeréséhez szükséges.

30 perc

wc_fragments_#
(bizbazar.hu)

A felhasználó által kosárba tett termékek listáját menti.

1 év

ssupp.vid
(smartsUpp.com)

A weboldalon elhelyezett csevegő modul működéséhez szükséges.

a munkamenet végéig

yt-player-bandaid-host (youtube.com)

A videók betöltési minőségének meghatározására szolgál.

a munkamenet végéig

rc::c
(google.com)

Megkülönbözteti az emberi és gép felhasználókat.

a munkamenet végéig

Statisztikai sütik

A webáruház honlapját igyekszünk a látogatók által legkedveltebb és legszükségesebb tartalmakkal megtölteni. Ehhez azonban statisztikákat kell készítenünk az oldalunkat meglátogató felhasználók vásárlási és látogatási szokásairól.

Süti

Cél

Időtartam

_ga
(google.com)

Regisztrál egy egyedi felhasználói azonosítót.

2 év

_gat
(google.com)

A Google által használt thottle request arányt tárolja.

1 nap

_gid
(google.com)

Regisztrál egy egyedi felhasználói azonosítót.

1 nap

tk_ai
(google.com)

Regisztrálja a látogatók webhely-viselkedését.

a munkamenet végéig

ssupp.visits
(smartsupp.com)

Menti, hogy a felhasználó mely oldalt nézte meg utoljára.

6 hónap

yt-player-headers-readable (youtube.com)

A videók betöltési minőségének meghatározására szolgál.

a munkamenet végéig

Marketing sütik

A “marketing tevékenységekhez szükséges sütik” használatának célja, hogy képesek legyünk meghatározni a vásárlóink számára leginkább fontos, illetve az őket leginkább érdeklő hirdetéseket és azokat jelenítsük meg a webáruházunk honlapján vagy közösségi oldalain. A sütik segítségével az egyes hirdetések hatékonyságát is mérni tudjuk.

Süti

Cél

Időtartam

tr

(facebook.com)

Facebook hirdetések optimalizálásában segít.

a munkamenet végéig

fr

(facebook.com)

Valós

idejű, harmadik féltől származó ajánlattétel.

3 hónap

_fbp

(facebook.com)

Facebook hirdetési termékek 3. féltől való szállítása.

3 hónap

ads/ga-audiences

(google.com)

Regisztrál egy egyedi felhasználói azonosítót.

a munkamenet végéig

_goa3session

(adverticum.net)

AdServer szolgáltatás minőségét javítja.

1 nap

_goa3test

(adverticum.net)

Adverticum hirdetések megjelenítéséhez szükséges

1 nap

psuid
(bizbazar.hu)

A nem felhasználói preferenciákat gyűjti.

3358 nap

VISITOR_INFO1_LIVE (youtube.com)

Megpróbálja becsülni a felhasználók sávszélességét az integrált YouTube-videók oldalain

179 nap

YSC
(youtube.com)

Egy egyedi azonosítót regisztrál, hogy statisztikákat tartson a YouTube által a felhasználó által megtekintett videókról.

a munkamenet végéig

yt-remote-cast-installed (youtube.com)

A felhasználó videólejátszójának beállításait tárolja beágyazott YouTube-videó segítségével.

a munkamenet végéig

yt-remote-connected-devices (youtube.com)

A felhasználó videólejátszójának beállításait tárolja beágyazott YouTube-videó segítségével.

a munkamenet végéig

yt-remote-device-id (youtube.com)

A felhasználó videólejátszójának beállításait tárolja beágyazott YouTube-videó segítségével.

a munkamenet végéig

yt-remote-fast-check-period
(youtube.com)

A felhasználó videólejátszójának beállításait tárolja beágyazott YouTube-videó segítségével.

a munkamenet végéig

yt-remote-session-app (youtube.com)

A felhasználó videólejátszójának beállításait tárolja beágyazott YouTube-videó segítségével.

a munkamenet végéig

yt-remote-session-name (youtube.com)

A felhasználó videólejátszójának beállításait tárolja beágyazott YouTube-videó segítségével.

a munkamenet végéig

Bővebben, az adatkezelés jogalapját illetően:

 • az Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation – GDPR, 2016/679/EU), valamint az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szerint a látogatók önkéntes hozzájárulása.
 • valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély, amely szerint a látogató hozzájárulása nélkül kezelhetők a látogatók természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő) és lakcíme az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá a látogató hozzájárulás nélkül kezelhetők a látogató természetes személyazonosító adatai, lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából.

GOOGLE ADWORDS konverziókövetés (harmadik féltől származó):

 • A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “Google“).
 • Amikor a felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a felhasználó nem is azonosítható általuk.
 • Amikor a felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy a felhasználó a hirdetésre kattintott.
 • Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
 • Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról.
 • Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
 • Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
 • További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: http://www.google.de/policies/privacy

A GOOGLE ANALYTICS alkalmazása (harmadik féltől származó):

 • Honlapunk a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
 • A felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
 • A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
 • A Google Analytics keretein belül a felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a felhasználó weboldal használattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

FACEBOOK PIXEL (harmadik féltől származó):

A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra.  A Facebook Pixel kapcsolatosan további információt itt találhat:

https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának megváltoztatását vagy kikapcsolását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozzuk azok automatikus elfogadását és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy Ön szeretné vagy sem a sütiket engedélyezni. A böngészők süti beállításairól, azok törlésének módjáról az egyes böngészők „Súgó” menüpontjában tájékozódhat.

SmartsUpp (harmadik féltől származó):

A SmartsUpp.com. által nyújtott szolgáltatást (chat), a vásárlóinkkal való elő kapcsolattartáshoz használjuk. A csevegési szolgáltató cookie-kat és más technológiákat használ a szolgáltatás biztosítása érdekében. A személyes adatokat a SmartSupp.com, s.r.o., a CZ03668681 adószámmal dolgozza fel adatfeldolgozóként, aki a weboldal tulajdonosa nevében jár el, aki az adatkezelő. A Smartsupp GDPR szabályainak megfelel. A SmartSupp személyes adatok védelméről és feldolgozásáról a http://www.smartsupp.com/privacy címen tájékozódhat. Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk (info@ecofriends.hu), ha kérdései vannak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban, vagy ha személyes adatait ki szeretné kérni, vagy törölni szeretné.

További tájékoztatás

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a vásárlás, illetve a vállalkozásunkkal való kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének. Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik. Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja:

 • az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával,
 • illetve bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – 30 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk (Pl. Számv tv. 169. § , Fogyv tv. 17/A §). Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve, ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy vállalkozásunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

Direkt marketing és hírlevél célú adatkezelés

A webáruház felületén található hírlevél feliratkozási űrlap kitöltésével és elküldésével tett nyilatkozatával vagy később, a webáruház felületén tárolt személyes adatainak módosításával (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy a személyes adatait marketing célokra is felhasználhassuk. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az adatait direkt marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezeljük és a részére reklám- és egyéb küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küldünk és/vagy hírlevelet továbbítunk (Grtv. 6. §).

Ön a hozzájárulását a direkt marketing és a hírlevél tekintetében együttesen vagy külön-külön is megadhatja, illetve azt/azokat ingyenesen és bármikor visszavonhatja. A regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekintjük. A direkt marketing és/vagy hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezzük egyúttal a webáruházunkkal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának. Az egyes hozzájárulások visszavonásának, illetve lemondásnak a  regisztrálását – technikai okokból – 30 munkanapos határidővel vállaljuk.

Egyéb adatkezelési kérdések

Az adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra a személyes adatait. Vállalkozásunk külföldre a GDPR és az Infotv. vonatkozó rendelkezései alapján továbbíthat csak adatot. A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik vállalkozásunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Vállalkozásunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni. Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől, illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak.

Jogorvoslati lehetőségek

Vállalkozásunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a vállalkozásunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében. A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz és/vagy webáruházunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei:

Ön az adatkezelésről

 • tájékoztatást kérhet,
 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését.
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését, valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet.

Felügyelő Hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://naih.hu

A Ecofriends.hu kötelezettséget vállal az esetlegesen felmerülő vitáknak az Európai Bizottság által létrehozott Online Vitarendezési Platformon keresztül történő rendezésére.

Platform elérhetősége: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm.

Az Online Vitarendezési Platform használata: Az ügyintézés regisztrációt igényel az Európai Bizottság által működtetett rendszerben, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát online, a honlapon keresztül. A panasz benyújtását követően a vitarendezési platform továbbítja a beadott panaszt az ellenérdekű (pl.: kereskedő) félnek. Ezt követően a panasz benyújtójának és az ellenérdekű félnek meg kell egyeznie egy alternatív vitarendezési fórumról (vitarendezési testület), amelynek feladata eljárni az adott ügyben. Ezekről a platform tájékoztatni fogja az érintetteket. Amint megállapodás születik az említett fórumról, a platform továbbítja a megfelelő adatokat a vitarendezés megkezdéséhez. Amennyiben a felek 30 napon belül nem tudnak megállapodni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor.

Kérelmére tájékoztatást adunk az Ön, általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

 • adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra, valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 30 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat, illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Vállalkozásunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti. Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 30 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve, ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal. Kérjük, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg vállalkozásunkat!

Főbb irányadó jogszabályok

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv tv.)

A tájékoztató módosítása

Vállalkozásunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a „ecofriends.hu/adatvedelmi-nyilatkozat” weboldalon (a láblécben található menüpontban) történik.

Kelt: Pécs 2021. 07. 01.