Elállási Nyilatkozat

30 napon belül jogosult vagy indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, jogosult vagy 30 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 30 nap elteltével jár le, amelyen Te vagy az általad megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.


Határidőben gyakorolhatod elállási/felmondási jogod, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldöd elállási/felmondási nyilatkozatot. Ha az elállási/felmondási jogoddal élni kívánsz, az elállási/felmondási szándékodat tartalmazó egyértelmű nyilatkozatod köteles vagy eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

 

Nagy Bianka, egyéni vállalkozó

ecofriends.hu

7633. Pécs,
Páfrány utca 5/a TT. 14.
Telefon: +36-70-250-8538

E-mail: info@ecofriends.hu

 

 

Az elállás/felmondás joghatásai

 

Ha elállsz a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatod kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítésre kerül az általad teljesített valamennyi ellenszolgáltatás, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a BikeStuff.hu által felkínált, legolcsóbb, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választottál.). A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési mód kerül alkalmazásra, kivéve, ha más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulásod adod. E visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag semmilyen többletköltség nem terhel. A visszatérítést mindaddig visszatartható, amíg vissza nem küldted a terméket, vagy nem igazoltad, hogy visszaküldted: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Köteles vagy a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozat közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldöd a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a vásárló viseli. Kizárólag akkor vagy felelősségre vonható a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

Kitöltési útmutató

  1. Kérjük, töltsd ki az összes szükséges mezőt!
  2. A kitöltött dokumentumot nyomtasd ki, majd írd alá (Ha E-mail-ben kívánod visszaküldeni, nyomtasd ki, írd alá, majd szkenneld be!)

3.       A kinyomtatott és aláírt dokumentumot, valamint  a vásárlást igazoló  eredeti! számlát mellékeld  a visszaküldendő  termék  mellé!

Kérjük, hogy gördülékeny és átlátható ügyintézés érdekében mielőtt visszaküldenéd a terméket, jelezd szándékodat a info@ecofriends.hu címen és várd meg a visszajelzést!

 

Köszönjük az együttműködésed!

 

Üdvözlettel:
EcoFriends.hu