Impresszum

A vállalkozás adatai

A vállalkozás  tulajdonosa: Nagy Bianka, kisadózó (AAM)

Székhely és postacím: 7633. Pécs, Páfrány utca 5/a, TT.14.

Adószám: 52982503-1-22

Statisztikai számjel: 52982503-4791-231-02

Nyilvántartási szám: 8516604

Vállalkozói ig. kib. okmányiroda: PMJV Polgármesteri Hivatal

Bankszámlaszám: 11991119-80509693 (Erste Bank)

E-mail cím (információ): info@ecofriends.hu

E-mail cím (ügyfélszolgálat): info@ecofriends.hu

Honlap: https:// ecofriends.hu

Szerződés nyelve: magyar

Kamarai tagság: Baranya Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

 

A tárhely-szolgáltató adatai

Tárhely-szolgáltató neve: Sybell Informatika Kft.

Tárhely-szolgáltató székhelye: 1158 Budapest, Késmárk u. 7./b. II. em. 206.

Tárhely-szolgáltató címe: 1158 Budapest, Késmárk u. 7./b. II. em. 206.

Tárhely-szolgáltató telefonszáma:: +36 1 707 67 26

Tárhely-szolgáltató E-mail címe: hello@sybell.hu

Tárhely-szolgáltató weboldala: https:// sybell.hu

Bankszámlaszám: 10918001-00000060-82200000 (UniCredit Bank)

 

Ügyfélszolgálat

 Ügyfélszolgálati E-mail: info@ecofriends.hu

Ügyfélszolgálat elérhetősége: munkanapokon 8:00- 17:00

Minden megkeresésre a lehető legrövidebb időn, de legkésőbb 48 órán belül válaszolunk.

 

 

Vitarendezés

A Ecofriends.hu székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

 

Online Vitarendezési Platform:

A Ecofriends.hu kötelezettséget vállal az esetlegesen felmerülő vitáknak az Európai Bizottság által létrehozott Online Vitarendezési Platformon keresztül történő rendezésére. Platform elérhetősége: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm.

 

Az Online Vitarendezési Platform használata: Az ügyintézés regisztrációt igényel az Európai Bizottság által működtetett rendszerben, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát online, a honlapon keresztül. A panasz benyújtását követően a vitarendezési platform továbbítja a beadott panaszt az ellenérdekű (pl.: kereskedő) félnek. Ezt követően a panasz benyújtójának és az ellenérdekű félnek meg kell egyeznie egy alternatív vitarendezési fórumról (vitarendezési testület), amelynek feladata eljárni az adott ügyben. Amint megállapodás születik az említett fórumról, a platform továbbítja a megfelelő adatokat a vitarendezés megkezdéséhez. Amennyiben a felek 30 napon belül nem tudnak megállapodni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor.

 

Szerzői jogok, adatvédelem

 

A Ecofriends.hu teljes tartalma és technikai megoldásai szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Ezen a szerzői jogok jogosultja a Ecofriends.hu vagy az általa felhatalmazott más jogalany. Ezen szerzői jogok kiterjednek a webshop felületének elrendezésére, szerkesztésére, a használt szoftveres és egyéb megoldásokra, ötletekre, illetve mindennek a megvalósítási módjára, mind a grafikai, mind az informatikai hátteret érintően.

 

A honlap (ecofriends.hu) tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználásához (kivéve igazolt és szükséges jogérvényesítés) a Ecofriends.hu előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal szintén az előbbi módon eszközölhető.

 

A Ecofriends.hu fenntart minden jogot a szolgáltatása minden elemére, így különösen a ecofriends.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Ecofriends.hu által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Ecofriends.hu adatbázisának kilistázására, kisgyűjtésére, rendszerezésére, archiválására, feltörésére, forráskódjainak visszafejtésére irányul. A Ecofriends.hu-n való regisztrációval, illetve a megrendelés leadásával a vásárló elfogadja, hogy a Ecofriends.hu a megrendelés teljesítése során a vásárló által megadott adatokat a vonatkozó Adatvédelmi tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.